Serveringstillstånd

2-dagars Krögarkurs, anmäl dig här >>
Kursavgift: 5000 k
r exkl moms

KRÖGARKURS – INTENSIVKURS
För serveringstillstånd på restaurang


Möjligheten att servera alkoholdrycker är i nästan samtliga fall en förutsättning för att kunna driva en restaurangverksamhet. I alkohollagen ställes ett antal krav för att man ska kunna få ett serveringstillstånd. Den prövning som tillståndsmyndigheten ska genomföra omfattar dels
sökandens lämplighet, dels restauranglokalens karaktär och standard. Tillståndsmyndigheten ska även göra en alkoholpolitisk bedömning.

Sökandens lämplighet (8 kap. 12 § alkohollagen)
Den som söker serveringstilstånd ska enligt alkohollagen uppfylla högt uppsatta krav på lämplighet. Sökanden ska vara lämplig med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt.

Tillståndsmyndigheten ska pröva sökandens vandel, det vill säga sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Även lämpligheten i övrigt ska prövas, exempelvis kunskap i alkohollagstiftningen.

De personer som har inflyttande över verksamheten ska uppfylla kravet på lämplighet.

Restauranglokalen – köket (8 kap. 15 § alkohollagen)
För att få ett serveringstillstånd måste man ha ett kök i anslutning till serveringslokalen och ha lagad eller på annat sätt iordningsställd mat. Lokalen ska även uppfylla kraven på brandsäkerhet.

Serveringsansvarig (8 kap. 18 § alkohollagen)
Under den tiden (serveringstiden) en restaurang får servera alkoholdrycker ska det finnas en serveringsansvarig på plats. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften t ex ha kunskap om alkohollagen.

Ansökan
Ansökan om serveringstillstånd ska göras hos den kommun där restaurangerna är belägen (vid trafikservering gäller andra regler).

Kontakta kommunen
Det är alltid bra att kontakta den kommun där man ska ansöka om serveringstillstånd. Detta för att få information om exempelvis hur lång tid det tar att behandla en ansökan och vilka handlingar kommunen vill ha. Det kan även variera från kommun till kommun vilka handlingar som är aktuella. Det finns förmodligen även många andra frågor som man vill ha svar på när man ska ansöka om serveringstillstånd.

Det är den som söker serveringstillstånd som ska bevisa att kraven för ett serveringstillstånd är uppfyllda. Den som söker serveringstillstånd ska förse tillståndsmyndigheten med de handlingar som efterfrågas.

Goliats Konsult är specialiserad på alkohollagen

 Kurser under 2014

Vecka 45
5-6 november, onsdag - torsdag

Vecka 50
9-10 december, tisdag - onsdag