Goliats Konsult - Jan Goliats

2-dagars Krögarkurs, anmäl dig här >>
Kursavgift: 5000 k
r exkl moms

Sedan starten 1998 har Goliats Konsult hjälpt ett stort antal krögare med frågor som rör serveringstillståndet exempelvis ansökan om serveringstillstånd eller då det är problem med tillståndet. Du kan få den hjälp du behöver i olika situationer.

Jag har tidigare arbetat som handläggare/byrådirektör i Stockholms stad och på Länsstyrelsen i Stockholms län under tillsammans 14 år. Under denna tid har jag arbetat med frågor som rör servering av alkoholdrycker och som myndighetsperson handlagt tusentals ansökningar om serveringstillstånd och då även sysslat med kontroll av restauranger (bl a inom ”Operation Krogsanering”).

I arbetsuppgifterna på länsstyrelsen ingick även information om gällande lagstiftning till andra myndigheter.

Under min tid på Länsstyrelsen i Stockholms län var jag även länsstyrelsens representant i Drogförebyggarna.

Jag slutade min anställning på länsstyrelsen i januari 1998 och har sedan dess drivit egen verksamhet inom området.

Goliats Konsult är specialiserad på frågor som rör alkohollagen och då i första hand servering av alkoholdrycker. Verksamheten är inriktad på utbildning samt att hjälpa krögare i olika situationer som rör alkohollagen och serveringstillståndet.

Sedan starten 1998 har Goliats Konsult hjälpt krögare att förebygga problem eller då de varit i behov av råd och stöd då serveringstillståndet ifrågasatts av tillståndsmyndigheten.

Goliats Konsult är specialiserad på alkohollagen

Kurser under 2014

Vecka 45
5-6 november, onsdag - torsdag

Vecka 50
9-10 december, tisdag - onsdag